Kötü Komşudan Kurtulma Duası

16 Ekim 2020Dinimi YaşıyorumYorum Yok »

(Allahumme inní eûzü bike minerrâdi ve eûzü bike minel hemmi vel gammi vel garaki vel heremi. Ve eûzü bike min en emûte fi sebîlike müdebbiren. Ve eûzü bike min en emûte fî talebi’ddünya.

Allahumme inni eûzü bike min şerri mâ alimte ve min şerri mâlem a’lem. Allahumme cennibnî münkerâtil ahlâki vel a’mâli vel edvâi vel ehvâi. Allahumme inní eûzü bike min şerril belâi ve derkişşekâi ve sûil kazâi ve şemâtetil a’dâi. Allahumme inni eûzü bike minel küfri veddeyni vel fakri ve eûzü bike min azabi cehenneme ve eûzü bike min fitneti’ddeccâli.

Allahumme inní eûzü bike min şerri sem ‘î ve basarî ve şerri lisanî ve kalbí ve şerri meniyyeti.

Allahumme inní eûzü bike min cârissûi fi dâril mukâmeti fe inne cârel bâdiyeti yetehavvelü. Allahumme inní eûzü bike minessev’eti vel gafleti vel ayleti vezzilleti vel meskeneti, ve eûzü bike minel fakri vel küfri vel füsûki ve şikâki vennifâki vessum’ati verriyâi.

Ve eûzü bike minessamemi vel bekemi vel cünûni vel cüzâmi vel barasi ve bi seyyiil eskami.

Allahumme inni eûzü bike min zevâli ni’metike ve min tahavvuli âfiyetike ve min füc’eti nikmetike ve min cemí’i sahatike.

Allahumme inní eûzü bike min azâbinnäri ve min fitnetinnari, ve azâbil kabri ve min fitnetil kabri, ve şerri fitnetil ginâ ve şerri fitnetil fakri, ve şerri fitnetil mesîhid’deccâli, ve eûzü bike minel magremi vel me ‘semi.

Allahumme innî eûzü bike min batnin lâ teşbe’u, ve kalbin lâ yahşa’u, ve salâtin lâ tenfe’u, ve da’vetin là tüstecâbu. Ve eûzü bike min şerril umri ve fitnetis ‘sadri.

Allahumme inní eûzü bike min galebetid’deyni ve galebetil adüvvi ve galebetil a’dài. 2)

Bu duânın içinde şu hususlardan Allah’a sığınılmaktadır: Düşünce, boğulma, ihtiyarlama, Allah yolunda ölmeyi isteme. Bilerek yapılan hataların bağışlanması da istenmektedir. Ayrıca kötü ahlâklardan uzaklaşma ve fena işlerden ayrılma ve nefsin hevasına bağlanmamak istenilmektedir. Keza küfürden, borçluluktan, fakirlikten, cehennem azabından ve deccalin fitnesinden de sığınılmaktadır.

Keza: Kötü duygulardan, kötü görüşlerden, kötü konuşmalardan, kötü düşüncelerden ve fena ölümden de Allah’a sığınılmaktadır. Bilhassa kötü komşunun kötülüğünden, fena muamelesinden Hakka sığınılmaktadır.

Gaflet hastalığından, zillet ve meskenetten, fakirlik, küfür, fisku fücur, nifak ve riyâdan da kaçınılmak istenmektedir. Vücut hastalıklarından ve cilt hastalığından derman aranmaktadır.

Ayrıca bu duâda şu hususlardan da Allah’a sığınılmaktadır:

Cehennem azabından ve ateşin fitnesinden, kabir azabından ve kabirdeki fitneden, zenginlik fitnesinden ve fakirlikteki perişanlıktan, mesih deccalin şerrinden ve fitnesinden, borçlanma ve günahkâr olma hastalığından.

 

2. Mecmûatu ‘l-Ahzab, c. 3, s. 422-423.

 

Kaynak: Büyük Duâ Kitabı (Mecmûatul-Ahzab)-Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî

Satın almak için: https://www.epttavm.com/item/60769319_mecmuatul-ahzab-buyuk-dua-kitabi-turkce-arapca-ciltli-1.hm-550-sa?gclid=Cj0KCQjwka_1BRCPARIsAMlUmEo4dKQksVwi3Nj1skbOY1GS69iLFI3aLTnZbeHa7pHF_hR6TmtML8MaAr10EALw_wcB

 

Resim kaynak: <a href=”https://www.freepik.com/vectors/people”>People vector created by macrovector – www.freepik.com</a>

(Visited 747 times, 1 visits today)
Okunma Sayısı : 1.750

Yorum yapın

Şimdiki Aklım Olsaydı

Karıma Yaptığımın Aynısını Kendim Buldum

Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmazmış derlerdi. İşte ben bunu bizzat yaşayanlardan biriyim. Bir kez daha anlıyorum ki zulmedenin yanına kalmadığı gibi Allah c.c. insana ne için, neden bunları yaşıyorumun cevabı ...
Devamını Oku

Ne Okusak

Şefik Can Hatıralar – Hayat Nur Artıran

Şefik Can Hatıralar Kitap Açıklaması Kıymetli şahsiyetini bu hayâl âleminde daima gölge bir varlık olarak tanımlayan Şefik Can; miladi takvime göre doksan altı, hicri takvime göre doksan dokuz yaşına kadar aşk ...
Devamını Oku

Ne İzlesek

MyMecra ve Prof. Dr. Sinan Canan

Prof. Dr. Sinan Canan'ın MyMecra Youtube kanalıyla yaptığı programı siz Zarif Hanımlara tavsiye ediyoruz. İyi seyirler https://youtu.be/kEzawTe5ycc
Devamını Oku