‘nisasuresi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Meal Hatmi: Maide Suresi (1-5)

5. Mâide Sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. 120 âyettir. Üçüncü âyeti Vedâ Haccı’nda Arafat’ta inmiştir. Sûre adını 112 ve 114. âyetlerde Hz. İsa’nın Allah’tan istediği bir sofra olan Mâide’den almaktadır. İçinde münâfıklara, Ehl-i Kitab’a ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (171-176)

171. Ey Ehl-i Kitab! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryemoğlu İsa Mesih ancak, Allah’ın Resûlü ve Meryem’e ulaştırdığı “ol” kelimesi(nin eseri) ve (Cebrail ile) O’nun tarafından ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (166-170)

166. Fakat Allah, sana gönderdiği (Kur’an) ile şehadet eder ki onu kendi (ezelî) ilmi ile indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kâfîdir. 167. Doğrusu (sana gelen âyetleri tanımayıp) ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (162-165)

162. Fakat o (Ehl-i Kitab olan) kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilen (Kur’an’)a da, senden önce indirilen (kitaplar)a da iman ederler. (Onlar) namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verenler, ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (156-161)

156-157. Onların (İsa’yı) inkâr etmeleri, Meryem’e (“zina etti” diye) büyük iftirada bulunmaları ve: “Allah’ın Resûlü Mesih; Meryemoğlu İsa’yı biz öldürdük.” demeleri sebebiyle (onları lanetleyip cezalandırdık). Halbuki onlar, onu ne öldürdüler ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (152-155)

152. Allah’a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince, onlara da, (Allah) mükâfatlarını verecektir. Allah (tevbe edip dönenleri) çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.[50] 153. (Resûlüm!) Ehl-i Kitab(’dan yahudiler) senden kendilerine ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (146-151)

146. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah’a (dinine) sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis (ve samimi) olanlar hariçtir. İşte bunlar mü’minlerle beraberdirler. Mü’minlere de Allah çok büyük mükâfat verecektir. 147. ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (141-145)

141. Onlar (münâfıklar), hep sizi(n başınıza bir felaket gelmesini) gözetirler. Eğer size Allah’tan bir zafer (ve ganimet nasip) olursa: “Biz de sizinle beraber değil miydik? (Bize de pay verin.)” derler. ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (136-140)

136. Ey iman edenler! Allah’a, Resûlü’ne, indirdiği Kitab (Kur’an)’a ve daha önce indirdiği kitap(ların asılların)a (gereği gibi sebatla) iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, resûllerini ve âhiret gününü (birini bile) ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (131-135)

131. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah’ındır Andolsun ki biz, sizden önce kitap verilenlere de, size de: “Allah’tan korkun (O’nun emrine uygun yaşayın/aykırı davranmaktan sakının).” diye emrettik. Eğer ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Nisâ Suresi (126-130)

126. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır (siz ancak O’nun verdiği kadarına sahipsiniz). Allah(’ın ilim ve kudreti) her şeyi (çepeçevre) kuşatır. [bk. 5/120; 2/246] (Yeryüzünde ne varsa, Allah onu hepiniz için ...
Devamını Oku

Şimdiki Aklım Olsaydı

Şimdiki Aklım Olsaydı Tesettürüme Daha Fazla Dikkat Ederdim

Gençlik yıllarıma doğru yolculuğa çıkarken yüzümü acı bir tebessüm kaplıyor. İnsan kırklı yıllarına erişince geçmişin muhasebesi diğer yaşlara göre ekstra fazla oluyor. Çocukluğuna gidiyor, orada ki mutlu yaşanmışlıklar ile kalbin huzur ...
Devamını Oku

Ne Okusak

Bilinçaltının Gücü – Joseph Murphy

Zihniniz, anbean yaşadıklarınızı işleyip kendinizi gerçekleştirme yolculuğunuzda gideceğiniz yönü belirlemenizi sağlıyor. Hatırladığınız tüm anılar atacağınız adımlara yön verirken, hatırlayamadıklarınız veya unuttuklarınız da bu konuda göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir ...
Devamını Oku

Ne İzlesek

Deha (Gifted)

Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler karakterini canlandıracak olan Chris Evans, Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda ...
Devamını Oku