Dinimi Yaşıyorum

Meal Hatmi: Meryem Suresi (36-40)

36. “Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin. İşte doğru yol budur.” 37. Sonra, birtakım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler.[4] Artık (hesap) görülecek büyük günde kâfirlerin vay ...
Devamını Oku

Riyazu’s Salihin: Ümmetin Fitnesi

481-Ka'b bin İyad (r.a) diyor ki: Resulullah (s.a.v)'den şöyle dediğini işittim: Her ümmetin bir fitnesi vardır; benim ümmetimin fitnesi de maldır. Tirmizi rivayet etmiş, hasen sahihtir, demiştir. Lügatler: Fitne imtihan ve deneme ...
Devamını Oku

Riyazu’s Salihin: Haya

681-İbn Ömer (r.a) diyor ki: Resulullah (s.a.v), Ensar'dan bir adama rastladı; haya hususunda kardeşine nasihat ediyordu (utanma, çekinme, diyordu). Resullah (s.a.v) ona: Bırak onu; haya imandandır, dedi. Müttefekunaleyh. Lügatler: Nasihat etmek, bir ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Meryem Suresi (31-35)

31. “Nerede olursam olayım beni, mübarek (feyizli ve insanlara faydalı) kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekâtı emretti.” 32. “Beni anneme itaatli (ve iyilik edici) kıldı. Beni bedbaht/azgın bir zorba ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Meryem Suresi (26-30)

26. “Artık ye, iç, (oğlun dolayısıyla) gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: ‘Ben, Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım’ de.” 27. (Meryem) onu (kucağında) taşıyarak akrabalarına ...
Devamını Oku

Riyazu’s Salihin: Cennet Halkına Lütuflar

1896-Ebu Said el-Hudri (r.a)'ten: Peygamber (s.a.v) şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah, cennettekilere: "Ey cennet halkı!" diye seslenir. Onlar da: Ey Rabbimiz buyur, buyur, hayır senin elindedir, diye karşılık verirler. ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Meryem Suresi (21-25)

21. (Cebrail:) “Bu böyledir.” dedi. “(Fakat) Rabbin: ‘O bana göre kolaydır. Onu insanlara (kudretimize) bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız’ dedi. Zaten (o ezelde) takdir edilmiş bir iştir.” 22. Nihayet ...
Devamını Oku

Riyazu’s Salihin: Ailenin Gelirini Temin Etme

291-Ebu Hureyre radıyallahu anhten: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir dinar Allah yolunda harcadın, bir dinar köle azat etmede harcadın, bir dinar fakirlere sadaka verdin ve bir dinar da ...
Devamını Oku

Riyazu’s Salihin: Deccal

1820-Ebu Hureyre (r.a)'ten: Resulullah (s.a.v) şöyle demiştir: Size hiç bir peygamberin kavmine Deccal hakkında demediği bir şey diyeyim mi? O; tek gözlüdür. O, yanında cennet ve cehennemin benzeri ile gelecektir. Cennet, ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Meryem Suresi (16-20)

16. (Resûlüm! Bu) Kitab’da Meryem’den de (onlara) söz et. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.[2] 17. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edin(ip çek)mişti. Biz ona ruhumuzu (Cebrail’i) ...
Devamını Oku

Meal Hatmi: Meryem Suresi (11-15)

11. Derken (Zekeriya) mâbetten kavminin karşısına çıkıp onlara: “Sabah akşam (Allah’ı) tesbih edin (namaz kılın).” diye işaretle bildirdi.[1] (Teklif çağına gelmiş olan Hz. Yahya’ya:) 12-13-14-15. “Ey Yahya! Kitab’a kuvvetle sarıl.” (dedik) ve ...
Devamını Oku

Şimdiki Aklım Olsaydı

Sevmek Sanıldığı Kadar Pembe Değildi

Hayatın içinde yürürken sevginin her rengini görme imkanı elde ediyoruz aslında. Bazen pembe sanıyoruz griye dönüşüyor, bazen siyah görüyoruz meğer beyazın ta kendisiymiş gibi durumlar olabiliyor, yaşamın türlü türlü cilveleri, ...
Devamını Oku

Ne Okusak

Kulak Aşık Olmuş Gözden Evvel – Sema Maraşlı

Demişlerdir gelenler bizden evvel : "Kulak aşık olurmuş bizden evvel …" Hayatın içinden kasın-erkek ilişkilerini akıcı bir üslupla kaleme alan ve okuyuculara pratik çözüm yolları sunan Sema Maraşlı’nın bu eseri de evlilik hayatında mutlu ...
Devamını Oku

Ne İzlesek

MyMecra ve Prof. Dr. Sinan Canan

Prof. Dr. Sinan Canan'ın MyMecra Youtube kanalıyla yaptığı programı siz Zarif Hanımlara tavsiye ediyoruz. İyi seyirler https://youtu.be/kEzawTe5ycc
Devamını Oku